Back

Line: A 657 (Aug 3, 2020)

Post: 03/Ligota Medyków

Stop Time Real time
Panewniki Owsiana 12:09 27 minutes
Panewniki Skrzyżowanie 12:12 30 minutes
Panewniki Bałtycka 12:14 32 minutes
Panewniki Wymysłów 12:15 33 minutes
Panewniki Bema 12:16 34 minutes
Panewniki Wietnamska n/ż 12:17 35 minutes
Panewniki Szkoła 12:18 36 minutes
Kokociniec Ogrodowa 12:20 38 minutes
Kokociniec Wybickiego 12:21 39 minutes
Kokociniec Kijowska 12:23 41 minutes
Kokociniec Płochy n/ż 12:24 42 minutes
Ligota Medyków 12:25 43 minutes
Ligota Wileńska 12:26 44 minutes
Ligota Panewnicka 12:28 46 minutes
Ligota Ośrodek Zdrowia 12:29 47 minutes
Stara Ligota Załęska 12:31 49 minutes
Stara Ligota Stroma 12:33 51 minutes
Brynów Kopalnia Wujek 12:35 53 minutes
Brynów W. Pola 12:38 56 minutes
Katowice AWF 12:40 58 minutes
Katowice Mikołowska 12:42 60 minutes
Katowice Mikołowska Sąd 12:44 62 minutes
Katowice Plac Wolności 12:47 65 minutes
Katowice Sokolska 12:49 67 minutes
Katowice Chorzowska 12:51 69 minutes
Koszutka Katowicka 12:54 72 minutes
Bogucice Kościół 12:57 75 minutes
Bogucice Cmentarz 12:59 77 minutes
Dąbrówka Mała Le Ronda 13:01 79 minutes
Dąbrówka Mała Cmentarz n/ż 13:02 80 minutes
Dąbrówka Mała Pod Młynem 13:04 82 minutes
Dąbrówka Mała Żyzna n/ż 13:05 83 minutes
Dąbrówka Mała Dytrycha 13:06 84 minutes
Dąbrówka Mała Nowosam 13:08  

 

© 2013, MUSAT JSC