Back

Line: T 16 (Dec 10, 2019)

Post: 02T/Katowice Rondo

Stop Time Real time
Koszutka Słoneczna Pętla 12:53  
Koszutka Słoneczna 12:54  
Koszutka Misjonarzy Oblatów 12:56  
Katowice Rondo 12:58  
Katowice Rynek 13:00  
Katowice Św. Jana 13:01  
Katowice Plac Miarki 13:03  
Katowice Jordana 13:05  
Katowice Stadion AWF 13:07  
Katowice Kościuszki Szpital 13:08  
Brynów Zgrzebnioka 13:10  
Brynów Gawronów 13:11  
Brynów Drozdów 13:12  
Brynów Słowików 13:14  
Brynów Huberta 13:15  

 

© 2013, MUSAT JSC